Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy proces badawczy w ramach projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej w  województwie świętokrzyskim w zakresie szkolnictwa zawodowego"


W ramach projektu przeprowadziliśmy 6 badań na grupie ponad 1800 przedsiębiorców. Wyniki 5 badań dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Badania. Wkrótce przekażemy szósty, ostatni raport oraz Raport zbiorczy prezentujący wszystkie wyniki w jednej publikacji.


 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorstwom z regionu świętokrzyskiego działającym w branży budowlanej  oraz branżach okołobudowlanych za poświęcenie czasu i wypełnianie ankiet.


 

Zapraszamy  firmy oraz instytucje szkolące w zakresie praktycznej nauki zawodu do zapoznania się z wynikami badań i wykorzystania ich w swojej działalności edukacyjnej.

 

 

 

Zobacz raport VII z badań 

więcej ...www.efs.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.pokl.sbrr.pl

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl    

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce    

www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl