Aktualności

 
Rozpoczynamy piąte badanie

Informujemy, że Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa rozpoczęła piąte badanie w ramach projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej w województwie świętokrzyskim w zakresie szkolnictwa zawodowego. Mamy nadzieję, że wnioski wynikające z badania pozwolą na ukierunkowanie szkolnictwa na edukowanie w najbardziej poszukiwanych zawodach, co wpłynie na poprawę sytuacji absolwentów szkół na rynku pracy. W związku z powyższym wszystkich przedsiębiorców, do których wysłaliśmy ankietę uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i odesłanie lub wypełnienie za pośrednictwem strony internetowej projektu w zakładce  „elektroniczna ankieta". Będziemy wdzięczni Państwu za poświęcenie czasu i dołączenie do grupy respondentów biorących udział w tworzeniu nowej jakości świętokrzyskiego systemu oświaty


Zakończone trzecie badanie

Informujemy, że zakończone zostało trzecie badanie w ramach realizowanego nas projektu. Jesteśmy na etapie opracowywania ostatecznej wersji broszury, która zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu, gdzie już teraz możecie Państwo zapoznać się z wynikami dwóch poprzednich badań. Zapraszamy do zakładki BADANIA. Jednocześnie informujemy, że rozpoczęliśmy czwarty etap, który potrwa do końca sierpnia br. Wylosowane przedsiębiorstwa serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za poświęcony czas wszystkim firmom, które wzięły udział w realizacji projektu.

 

Rozpoczynamy trzecie badanie

Serdecznie zapraszamy Państwa firmę do udziału w trzecim już badaniu realizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach w ramach projektu i prosimy o przekazanie informacji o Państwa potrzebach w zakresie edukacji poszukiwanych pracowników.

W tym celu prosimy o wypełnienie dostępnej na naszej stronie internetowej. Ankietę wypełnić mogą firmy, które zostały wylosowane do badania i otrzymały pisemne zaproszenie wraz hasłem.

Będziemy wdzięczni Państwu za poświęcenie czasu i dołączenie do grupy respondentów, biorących udział w tworzeniu nowej jakości świętokrzyskiego systemu oświaty. Prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 15 maja br. Jednocześnie informujemy, że informacje podane przez Państwa nie zostaną wykorzystane w żadnym celu, poza realizacją zadań zapisanych w projekcie. Do publicznej wiadomości przekazane zostaną jedynie zbiorcze wyniki analizy zebranych ankiet.

 

Rozpoczynamy drugie badanie

 

Informujemy, iż rozpoczęło się drugie badanie firm branży budowlanej przewidziane w ramach projektu. Wszystkie firmy, które otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety za pośrednictwem naszej strony internetowej  - zakładka elektroniczna ankieta . Będziemy się również kontaktować z Państwem telefonicznie. Wszystkim zaproszonym, którzy wypełnią ankietę serdecznie dziękujemy.

 

 

Zakończenie pierwszego badania

Zakończone zostało pierwsze badanie w ramach projektu realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach. W badaniu udział wzięło 300 firm z branży budowlanej działających w województwie świętokrzyskim. Przedsiębiorcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat obecnych oraz przyszłych potrzeb edukacyjnych swoich pracowników. Wyniki badania dostępne są na podstronie projektu w zakładce Badania . Zachęcamy do lektury.


 

Rozpoczynamy badania


Informujemy, że w dniu 11.09.2009 w ramach pierwszego badania do 750 firm działających w branży budowlanej zostało wysłane zaproszenie do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeb edukacyjnych przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim. Raport z badania dostępny będzie na stronie internetowej projektu w zakładce badania . Wszystkim zaproszonym, którzy wypełnią ankietę serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Rusza projekt


„Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami  regionalnego rynku pracy w województwie  świętokrzyskim”.

 

 

 

          

  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl    

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce    

www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl