Dla firm zaproszonych do badania.

 

 

 Zobacz raport VII z badań 


 

   

 

Zobacz raport VII z badań 

więcej ...
www.efs.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.pokl.sbrr.pl

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl    

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce    

www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl